Lastcyklar

Både privatpersoner och offentliga verksamheter har stort intresse av möjligheten med lastcyklar, både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina medborgare i form av upplevelser, kunskap och glädje.

Vi erbjuder lösningar med högkvalitetscyklar för en rad verksamheter, inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos en Nihola.