Både privat personer och offentliga kunder har stort intresse av möjligheter med lastcyklar,både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina medborgare i form av upplevelse,kunskap och glädje.

vi erbjuder lösningar med högkvalitets cyklar för en rad verksamheter,inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos en Nihola.

nihola